Privacyverklaring & cookies

Privacyverklaring Horeca Terras Service B.V.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen zorg voor uw persoonlijke gegevens, die wij vertrouwelijk behandelen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben ontvangen.

In principe geldt deze Privacyverklaring voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Horeca Terras Service B.V. Onze website geeft links naar andere websites. Leest u het privacybeleid op die sites zorgvuldig, het kan afwijken van onze Privacyverklaring.

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. Wij bieden alle klanten waarvan wij gegevens verzamelen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van persoonlijke gegevens die op dat moment aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Horeca Terras Service B.V. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@horecaterrasservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Wij verzamelen persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties:

 • als u de website bezoekt
 • als u producten en/of diensten van ons wenst af te nemen of afneemt
 • als u met ons een leaseovereenkomst of een andere overeenkomst sluit
 • als u met ons contact opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • niet naar een persoon te herleiden gegevens over uw activiteiten op onze website
 • bankrekeningnummer.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige gevallen wisselen we gegevens uit met derden die betrokken zijn bij de afhandeling van uw aankoop. Dit kunnen leveranciers, financiële instellingen, transport -en postbedrijven en overheidsinstanties, zoals de douane zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@horecaterrasservice.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Wij  gebruiken veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze blijven bewaard zover toegestaan is volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving.

Contactgegevens

Horeca Terras Service B.V.
Nijverheidsweg 13
3762 EP  Soest
telefoon: 085 877 22 96
e-mail: info@horecaterrasservice.nl